Novice

april 2014

Na podlagi ugotovitev Komisije za preprečevanje korupcije (št. 06210-813/2012-77 z dne 25.2.2014) in na podlagi opozoril s strani pogodbenih dobaviteljev ZZZS, v katerih le-ti opozarjajo na izdajo medicinskih pripomočkov pri zdravljenju sladkorne bolezni v diabetoloških ambulantah in društvih diabetikov, obveščamo zavarovane osebe, da imajo pravico do proste izbire pripomočkov (artiklov) pri zdravljenju sladkorne bolezni ter da brezplačno izročanje aparatov za določanje glukoze v krvi neposredno preko predstavnikov proizvajalcev mimo lekarne in specializirane prodajalne s ciljem povečevanja njihovega tržnega deleža ni zakonito.

11. april 2014

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 25/14 z dne 11. 4. 2014, so bile objavljene Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki bodo začele veljati petnajsti dan po objavi.

31.3.2014

Od 31. marca 2014 dalje veljajo nove najvišje priznane vrednosti za posamezne skupine medsebojno zamenljivih zdravil in najvišje priznane vrednosti za terapevtske skupino zdravil. Od 31. marca 2014 se uvaljavljata tudi 2 novi terapevtski skupini zdravil: - terapevtska skupina zdravil z acetilsalicilno kislino 100 mg (za preprečevanje ponovitve srčnega infarkta in možganske kapi), - terapevtska skupina zdravil z imatinibom (za zdravljenje levkemije).